Jdi na obsah Jdi na menu

 


Členství

PRAVIDLA ČLENSTVÍ 

Členem jízdárny se může stát dospělá osoba i dítě po zaplacení vstupního členského poplatku. Ten činí jednorázově 1500,-Kč a je platný po celou dobu členství. Každý člen je dále povinen platit měsíční členský příspěvek ve výši 600,-Kč, splatný vždy před začátkem měsíce, na daný měsíc. Odhlásit se na celý měsíc je možné pouze  před začátkem měsíce. Při nezaplacení příspěvku se přichází dočasně o členství. POZOR- při opakovaném přerušení členství   (3 x během jednoho kalendářního roku) se přichází o členství trvale.

 K těmto změnám přistupujeme, protože někteří naši členové nepochopili princip členství. Výhoda členství je odměna za pravidelnou docházku, to znamená, že my pro člena rezervujeme koně a počítáme s ním pravidelně a ne jen když se mu chce. Vůči těm co dochází pravidelně, je na ně spolehnutí a jen výjimečně se omlouvají, byl současný systém nespravedlivý. Pro ty, kteří nemají v úmyslu docházet pravidelně, a přesto chtějí mít zvýhodněnou cenu za ježdění, zřizujeme nově možnost docházet nepravidelně dle chuti, se stejnými povinnostmi práce u svého koně za cenu 250,- Kč za hodinu, ale bez rezervace koně. To znamená, že mohou přijít, když nějaký kůň bude volný. Cena za hodinu bez nutnosti si koně obstarat je 350,-Kč. Doufáme, že si každý z naší nabídky vybere přesně tu nabídku, která mu bude vyhovovat.

Jezdí se po celý rok, kromě štědrého dne a letních prázdnin.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA JÍZDÁRNY

Měsíční příspěvek je splatný vždy dopředu, je nevratný a nepřenosný do dalšího měsíce. Člen jízdárny má zajištěnou hodinu 4x nebo 8x v měsíci, podle výše příspěvku 600,- nebo 1200,-Kč. Člen si dohodne dny, ve které bude pravidelně docházet na jízdárnu. V případě nemoci, pokud se mu nelíbí počasí, nebo z důvodu jiné překážky, má možnost 24 hod předem telefonicky oznámit svou nepřítomnost, abychom si mohli za něho sehnat náhradu. Pokud tak učiní má 30 dní na to, si ušlou vyjížďku nahradit v jiném termínu. Po 30 dnech , nebo pokud neoznámí svou nepřítomnost včas, tuto možnost ztrácí. . Jezdec si sám kompletně obstará koně před i po vyjížďce. ( vyčistí koni stání, přivede si ho z výběhu a vyčistí ho, nasedlá a nauzdí koně před vyjížďkou , po vyjížďce oduzdí, odsedlá, vyčistí koně, vyčistí mu kopyta a uklidí sedlo a uzdu , podestele a nakrmí koně, zamete před boxem a dá jádro.) V případě, že se vyjížďka nebude konat z překážky na straně jízdárny, může uskutečnit vyjížďku v náhradním termínu, nebo mu bude za ni vrácena poměrná část peněz. 

Pro upřesnění: cena za hodinu 150,- neexistuje. Je buď zvýhodněná cena 600,-Kč za měsíc, nebo 250,-Kč za hodinu.