Jdi na obsah Jdi na menu
 


17.5.2021

                                       AKTUÁLNÍ INFORMACE

Mám dobrou zprávu pro plnoleté, máte povoleno sportovat. Kdo chce může se zařadit opět do výcvikové hodiny, je potřeba ale přinést potvrzení o negativním testování, prodělání onemocnění covid-19 před ne více než 90 dny, případně dokončeném očkování před více než 14 dny.

Nařízení ministerstva zdravotnictví

Další sporty

naposledy aktualizováno v neděli 16. května 2021 (23:00)

Amatérský sport

V současné době můžou venku hromadně sportovat všichni amatérští sportovci, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech. Musí být ale splněny podmínky maximálně 30 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.

Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), mít potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený certifikát o Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.

Pro ostatní platí omezení maximálně 2 lidí na jednom sportovišti.  

 

Co to pro nás všechny znamená.      

Při příchodu mám nasazený respirátor, který nosím  po celou dobu, vydesinfikuji si ruce a odevzdám potvrzení o negativním testování, v případě dětí čestné prohlášení o negativním testu provedeném ve škole. Přijedu oblečený ve sportovním již z domova, protože klubovna bude mimo provoz.

Do sedlovny vstupuji jednotlivě.

Udržuji si 2 metrové rozestupy.

Respirátor si mohu sundat po nasednutí na koně a před sesednutím si ho opět nasadím.

Doprovod dětí má vstup do areálu povolen pouze po předložení potvrzení o negativním testování, prodělaném onemocnění či očkování. Může ale být přítomen výcviku na kolbišti za podmínek:  bude se držet v bezpečné vzdálenosti od dětí, vyjma svých vlastních, kterým může pomoci nasednout a bude mít nasazenu chirurgickou roušku.

Samozřejmě při podezření na onemocnění, případně při kontaktu s nemocným zůstanu doma.

 

VZOR

 

Čestné prohlášení o výsledku antigenního testu

Prohlašuji tímto,

že má syn (dcera)  podstoupil/a antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

 

Výsledek mého testu byl (zaškrtněte prosím):          negativní

                                                                                                    pozitivní

 

Datum provedení testu:

Jméno:

Příjmení:

Adresa bydliště:

Tel.:

Zákonný zástupce:

Datum a podpis:

 

 

1.5.2021

                             TAK KONEČNĚ        

S velkou radostí vám mohu oznámit, že od pondělí 3.5.2021 mají děti dle nařízení vlády povoleno sportovat ve venkovních prostorech, ale za určitých podmínek.

Všichni nad 18 let máte bohužel stále smůlu. Vy můžete jezdit nadále po dvojicích mimo výcvikové hodiny.

Tímto se tedy ruší od 3.5.2021 dosavadní rozvrh a je třeba si znovu    u mě domluvit hodiny.

Výcvikové hodiny se budou konat, jak bylo zvykem od 17 hod, při překročení kapacity se přidá ještě druhá hodina od 16 hod. V sobotu od 10 hod, případně pak i od 11 hod.

Jízdy ve dvojicích si tedy objednávejte mimo tento čas. Pokud jste chodili ve dvojici dítě a rodič, můžete tak chodit i nadále mimo výcvikové hodiny, nebo dát dítě do hodiny a vytvořit dvojici s jiným diskriminovaným dospělým a jet třeba ven. Nějak bychom to vymysleli.

 

 

Omezení konání hromadných akcí

naposledy aktualizováno v čtvrtek 29. dubna 2021 (20:00)


Toto opatření je platné od pondělí 3. května 2021 (00:00). Přečtěte si aktuálně platnou verzi.

 

Všech organizovaných akcí a shromáždění, ať už soukromých či veřejných, se mohou fyzicky zúčastnit max. 2 osoby, aby nedocházelo ke kumulaci osob

Dle bodu I/17 Ministerstvo zdravotnictví zakazuje:

spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s VÝJIMKOU:

e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření; účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:

1) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

2) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

3) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.

 

 

Co to pro nás všechny znamená.      

Při příchodu mám nasazený respirátor, který nosím  po celou dobu, vydesinfikuji si ruce a odevzdám potvrzení o negativním testování, případně čestné prohlášení o negativním testu provedeném ve škole. Přijedu oblečený ve sportovním již z domova, protože klubovna bude mimo provoz.

Do sedlovny vstupuji jednotlivě.

Udržuji si 2 metrové rozestupy.

Respirátor si mohu sundat po nasednutí na koně a před sesednutím si ho opět nasadím.

Rodiče či jiný doprovod má vstup do areálu bohužel zakázán, může ale být přítomen výcviku na kolbišti za podmínek:  bude se držet v bezpečné vzdálenosti od dětí, vyjma svých vlastních, kterým může pomoci nasednout a bude mít nasazenu chirurgickou roušku, případně doloží potvrzení o negativním testu, prodělaném onemocnění či očkování.

Samozřejmě při podezření na onemocnění, případně při kontaktu s nemocným zůstanu doma.

 

 

VZOR

 

Čestné prohlášení o výsledku antigenního testu

Prohlašuji tímto,

že má syn (dcera)  podstoupil/a antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

 

Výsledek mého testu byl (zaškrtněte prosím):         negativní

                                                                                                    pozitivní

 

Datum provedení testu:

Jméno:

Příjmení:

Adresa bydliště:

Tel.:

Zákonný zástupce:

Datum a podpis:

 

 

 

 

14.2.2021    

TAK ZASE NIC, NEVYŠLO TO !                             sad 

SNAD OD BŘEZNA.

DRŽTE SE. MYSLÍM NA VÁS.

 

 13.2.2021

                                                        OTEVÍRÁME

Ahojky všichni.

Tak to vypadá, že nám snad svitla naděje otevřít od pondělí 15.2. jízdárnu.

Takže, pokud opravdu od pondělí ukončí nouzový stav, opět se po dlouhé době uvidíme.

Pokud jste zapomněli, který den jezdíte, klidně mi zavolejte. Jinak stačí potvrdit účast SMS s vaším jménem, dnem a časem kdy máte hodinu. Abychom s vámi počítali. 

Samozřejmě budete i nadále muset dodržovat nošení roušek, desinfekci rukou, rozestupy a  v případě podezření na nákazu zůstat doma. Věřím, že to zvládnete, nikdo neonemocní a konečně si zase  užijete váš oblíbený sport  a uvidíte své kamarády.

Těším se na vás.

Martina

 

 

 

 

Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude naše jízdárna mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.

                                       JÍZDÁRNA

Naše jízdárna nabízí své služby již od roku 1998 . Je určena pro lidi s normálními příjmy a láskou ke koním. Nehrajeme si na velké podnikatele, ale naopak si zakládáme na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi, což nám umožňuje rodinné prostředí malé jízdárny.

 

Proto se k nám nemusí bát přijít ani lidé bez zkušeností s koňmi, kteří si jen touží splnit svůj sen.  Svého koně si zde najde jak úplný začátečník, tak pokročilý jezdec.  Pro menší děti máme poníky, které si můžete půjčit a jít na procházku.

 

 Při pravidelném docházení je výhodné stát se členem jízdárny.       
Také se osvědčily dárkové poukazy, které je možné u nás zakoupit a věnovat je jako dárek svým blízkým.